fbpx
FLIC ICONS
FLIC ICONS
FLIC ICONS
FLIC ICONS

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την FLAG IN LIFE IKE.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «FLAG IN LIFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής FLAG IN LIFE ΙΚΕ), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής Δεδομένα) όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε το δικτυακό της τόπο. Επίσης, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των Δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε, καθώς και πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.   

Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

 • Email: info@flaginlife.gr
 • επιστολής: Αλωπεκής 21, Κολωνάκι Τ.Κ. 106 75
 1. Λίγα λόγια για την FLAG IN LIFE ΙΚΕ

Η FLAG IN LIFE ΙΚΕ έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.flaginlife.gr μέσω του οποίου σας ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει στον χώρο της γαστρονομίας, του πολιτισμού και εν γένει της ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η  FLAG IN LIFE ΙΚΕ -μεταξύ άλλων- παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης, υποστήριξης, επιμέλειας πάσης φύσεως εκδηλώσεων, εκθέσεων, φεστιβάλ, βραβείων, σεμιναρίων, συνεδρίων, γευσιγνωσιών, ημερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεων γαστρονομικού, πολιτιστικού, γευσιγνωσικού και τουριστικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα μέσω του ιστότοπού της παρέχει υπηρεσίες προβολής σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προβάλει πάσης φύσεως εκδηλώσεις γαστρονομικού, πολιτιστικού και γευσιγνωστικού χαρακτήρα.

 1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων εν ζωή  (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή email, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), αναγνωριστικό cookie, δεδομένα τοποθεσίας, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.λπ.), οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η FLAG IN LIFE ΙΚΕ;

Συλλέγουμε μόνο τα Δεδομένα που χρειαζόμαστε, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Περιοδικά εξετάζουμε τα Δεδομένα που διατηρούμε και διαγράφουμε οτιδήποτε δεν χρειαζόμαστε.

Eνδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι:

 • Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. Τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση)
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP address). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies.

Η FLAG IN LIFE ΙΚΕ δεν συλλέγει ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως πληροφορίες σχετικά, τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία, την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό – εκτός αν εσείς επιλέξετε να παράσχετε τέτοιες πληροφορίες (π.χ. στο περιεχόμενο της απάντησής σας σε σχόλιο επί των άρθρων μας)

 

 1. Για ποιο σκοπό συλλέγει και επεξεργάζεται η FLAG IN LIFE ΙΚΕ τα Δεδομένα σας;

Η FLAG IN LIFE ΙΚΕ συλλέγει και  επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας:

 • για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων,
 • για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου www.flaginlife.gr
 • για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας,
 • για να καταχωρήσετε σχόλια στα άρθρα μας
 • για να σας στέλνει ενημερωτικά δελτία (e-newsletters),
 • για να διεξάγουμε διαγωνισμούς και να ανακοινώσουμε και να αποδώσουμε τα δώρα στους νικητές
 • για την πρόσληψη υπαλλήλων και τη συνεργασία με συνεργάτες,
 • για να αναλύσουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στον ιστότοπο
 • για να διαφημιστείτε από εμάς (αφορά φυσικά πρόσωπα)
 • για να ικανοποιεί τα αιτήματα, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, που υποβάλλετε είτε μέσω email είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας.
 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την FLAG IN LIFE ΙΚΕ

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται και στηρίζεται σε μία από τις ακόλουθες νομιμοποιητικές βάσεις: 

 • στη μεταξύ μας συμβατική σχέση ή στη λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο
 • στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • στις έννομες υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
 • στο έννομο συμφέρον μας.
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι το προσωπικό της FLAG IN LIFE ΙΚΕ, καθώς και συνεργάτες/προμηθευτές της, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας των Δεδομένων των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο της παροχής εργασίας τους είτε της παροχής υπηρεσιών τους.

Κατά κανόνα η FLAG IN LIFE ΙΚΕ δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες/προμηθευτές μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες/προμηθευτές μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

 • τηρούν εχεμύθεια,
 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους τα Δεδομένα σας, χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων,
 • μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά τυχόν παραβίαση των Δεδομένων σας,
 • διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
 1. Στέλνει η FLAG IN LIFE ΙΚΕ τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η FLAG IN LIFE ΙΚΕ δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η FLAG IN LIFE ΙΚΕ τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, διαγράφονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Πολιτική Cookies.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η FLAG IN LIFE ΙΚΕ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την FLAG IN LIFE ΙΚΕ πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρεί, σε ποιους τα δίνει, πόσο διάστημα τα αποθηκεύει, κι αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων.

Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στην FLAG IN LIFE ΙΚΕ για τη διόρθωση των ανακριβών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής ταχυδρομικής διεύθυνσης ή email), ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε ζητήσετε από τη FLAG IN LIFE ΙΚΕ να διαγράψει τα Δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να ζητήσετε από τη FLAG IN LIFE ΙΚΕ να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε χορηγήσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να ζητήσετε από τη FLAG IN LIFE ΙΚΕ να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και η FLAG IN LIFE ΙΚΕ θα σταματήσει την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υπάρχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας σχετική αίτηση είτε στη διεύθυνση της FLAG IN LIFE ΙΚΕ στην Αθήνα, επί της οδού Αλωπεκής αρ. 21, Τ.Κ. 106 75,  είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@flaginlife.gr.

 1. Πότε απαντάει η FLAG IN LIFE ΙΚΕ στα αιτήματά σας;

Η FLAG IN LIFE ΙΚΕ, απαντάει στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να σας απαντήσει. Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  FLAG IN LIFE ΙΚΕ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@flaginlife.gr.

 1. Κάνει η FLAG IN LIFE ΙΚΕ χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, η FLAG IN LIFE ΙΚΕ δεν λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την FLAG IN LIFE ΙΚΕ;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τα Δεδομένα σας είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η FLAG IN LIFE ΙΚΕ, ενημερώνει την παρούσα Πολιτική, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας www.flaginlife.gr την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.  H FLAG IN LIFE ΙΚΕ, σας παροτρύνει να διαβάζετε σε τακτά διαστήματα την παρούσα για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Δήλωση, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουνίου 2022.